Realizace FVE ve firmě Truhlářství Petr Dvořák

Firma Petr Dvořák zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0./0.0/0.0/22_001/0003286 "Realizace FVE ve firmě Truhlářství Petr Dvořák".

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy. 


Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

POS